Tag Archives: tăng chiều cao cho gười trưởng thành

Kinh nghiệm tăng chiều cao cho người trưởng thành

Tại sao trưởng thành rồi vẫn có thể cao thêm ?  Thông thường tuổi dậy thì là giai đoạn xương đang phát triển và định hình . Do đó , cơ thể có khả năng cao hết mức . Chúng ta vẫn hay nghĩ rằng : con gái đến tuổi 18 và con trai đến tuổi 20 sẽ không cao ...

Read More »